HealthHUB
ВИСОКОГО РИЗИКУ
ВАГІТНІСТЬ
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИКЛИК - ЧИ Є РІШЕННЯ?
18 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ
15:00 – 18:00
Шановні колеги, звертаємо увагу, що в заході приймають участь лікарі країн
пострадянського простору, тому для зручності всіх колег мова лекторів буде російською!
ПИТАННЯ ДО РОЗГЛЯДУ:
1. Зниження народжуваності як демографічна проблема - ситуація в країнах пострадянського простору.
2. Причини та шляхи вирішення демографічної проблеми: від гінекологічної захворюваності, прегравідарної підготовки до ЕКЗ
3. Здоров'я новонароджених у жінок з ускладненим акушерсько-гінекологічним анамнезом з позиції неонатолога і педіатра
4. Фармакотерапія при вагітності високого ризику з позиції ефективності та безпеки: дані доказової медицини
МОДЕРАТОРИ ОНЛАЙН-ФОРУМУ
МОДЕРАТОРИ ОНЛАЙН-ФОРУМУ
Татарчук Тетяна Феофанівна (Україна)
Заступник директора ДУ «ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Президент ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України», член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор
Тетруашвілі Нана Картлосівна (Росія)
Керівник відділення профілактики і лікування невиношування вагітності Наукового центру акушерства, гінекології та перинатології імені академіка В.І. Кулакова МОЗ Російської Федерації, д.мед.н., професор
Локшин В`ячеслав Нотанович (Казахстан)
Академік НАН РК, Академік РАМТ, Президент Казахстанської Асоціації репродуктивної медицини, генеральний директор Міжнародного клінічного центру репродуктології PERSONA, д.мед.н., професор
ЕКСПЕРТИ ОНЛАЙН-ФОРУМУ
ЕКСПЕРТИ ОНЛАЙН-ФОРУМУ
Гутікова Людмила Вітольдівна (Білорусь)
Завідуюча кафедрою акушерства та гінекології УО «Гродненський державний медичний університет», д.мед.н., професор
Грудницька Олена Миколаївна (Білорусь)
Доцент кафедри акушерства та гінекології Білоруської медичної академії післядипломної освіти, к.мед.н.
Укибасова Талшин Мухадесовна (Казахстан)
Професор Національного Наукового Центру материнства і дитинства КФ "UMC", д.мед.н.
Омарова Гульжахан Кашкінбаївна (Казахстан)
Професор кафедри акушерства та гінекології АО "КазНМУ імені С.Д. Асфендиярова", д.мед.н.

Асатова Муніра Мирюсупівна (Узбекистан)
Джаббаров Улугбек Узакович
(Узбекистан)
Завідуюча кафедрою "Акушерство та гінекологія" Ташкентського інституту удосконалення лікарів, д.мед.н., професор
Акушер-гінеколог Республіканського перинатального центру м. Ташкент, к.мед.н.
Асатова Муніра Мирюсупівна (Узбекистан)
Завідуюча кафедрою "Акушерство та гінекологія" Ташкентського інституту удосконалення лікарів, д.мед.н., професор
Джаббаров Улугбек Узакович (Узбекистан)
Акушер-гінеколог Республіканського перинатального центру м. Ташкент, к.мед.н.
Булавенко Ольга Василівна
(Україна)
Завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 Вінницького Національного медичного університету імені М.І. Пирогова, д.мед.н., професор
Зайченко Ганна Володимирівна (Україна)
Завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д.мед.н. професор
Знаменська Тетяна Костянтинівна (Україна)
Президент ГО «Асоціація неонатологів України», заступник директора з перинатальної медицини та керівник відділення неонатології ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України", д.мед.н., професор
Бекетова Галина Володимирівна (Україна)
Завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л.Шупика, Голова асоціації педіатрів м. Києва, д.мед.н., професор
Сертифікат

Після трансляції Ви отримаєте посилання на анкетування. Всім учасникам, які заповнять анкету на e-mail надійде сертифікат із відповідною кількістю атестаційних балів (2 бали) для врахування їх при атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019 року.

Генеральний партнер проєкту
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АЛЬЯНС "ХЕЛСХАБ"

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Тел: +380976745156

E-mail: info@healthhub.com.ua