INTERNATIONAL SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY
UKRAINIAN SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY
WOMEN`S HEALTH SCHOOL

2nd INTERNATIONAL SCHOOL OF GYNECOLOGICAL AND REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY OF UKRAINE
April 03-04, 2020

відеоматеріали для перегляду будуть доступні ще:
Days
Hours
Minutes
Seconds

Відеоматеріали онлайн-трансляції
Конференція 03 квітня
Конференція 04 квітня

3 квітня 2020 року (п'ятниця)
April 03, 2020
09:45 – 10:00
International cooperation ISGE and USGE: incredible achievements throughout the year
Міжнародне співробітництво ISGE та USGE: неймовірні досягнення протягом року
Prof., Dr. Tatiana Tatarchuk
President of Ukrainian Society of Gynecological Endocrinology
Prof., Dr. Andrea Genazzani
President of International Society of Gynecological Endocrinology
10:00 – 10:30
Women's health and quality of life: is there a space for androgen supplementation?
Якість життя та жіночого здоров'я : чи є місце для доповнення андрогенами?
Prof., Dr. Andrea Genazzani
President of International Society of Gynecological Endocrinology
10:30 – 11:15
A frightened patient in a scared doctor in a terrified world, or as "coronastress" affects a woman's somatic health.
Переляканий пацієнт у переляканого лікаря в наляканому світі, або як "коронастрес" впливає на соматичне здоров'я жінки
Oleg Chaban
Psychiatrist (Ukraine)
11:15 – 12:00
Stress in a woman's life as a "silent enemy": cycle disorders, infertility, oncology
Стрес в житті жінки як «мовчазний ворог»: порушення циклу, непліддя, онкологія
Prof., Dr. Tetiana Tatarchuk
President of Ukrainian Society of Gynecological Endocrinology
12:00 – 12:30
Metabolic and neuroendocrine impairments of PCOS
Метаболічні та нейроендокринні порушення при СПКЯ
Prof., Dr. Alessandro Genazzani
Chief of the Section of Gynecological Endocrinology Department of Obstetrics and Gynecology University of Modena Italy
12:30 – 13:30
PCOS and pregnancy. Itinerary for women's counseling in ART
СПКЯ та вагітність. Маршрутний лист на шляху від жіночої консультації в клініці ДРТ
Prof., Dr. Nataliia Pedachenko
Gynecologist-endocrinologist of Ukraine
Prof., Dr. Mykola Gryshchenko
Reproductologist of Ukraine
13:30 – 14:00
Integrative treatments to overcome insulin resistance of PCOS
Об'єднані методи лікування подолання інсулінорезистентності при СПКЯ
Prof., Dr. Alessandro Genazzani
Chief of the Section of Gynecological Endocrinology Department of Obstetrics and Gynecology University of Modena Italy
14:00 – 14:30
Hot topic discussion
Дискусія
14:30 – 15:00
Lunch time
Обідня перерва
15:00 – 15:30
Obesity and Reproduction
Ожиріння та репродукція
Prof., Dr. Andrzej Jan Milewicz
15:30 – 16:00
Amenorrhea – symptom, syndrome, diagnosis
Аменорея – симптом, синдром, діагноз
Prof., Dr. Olga Bulavenko
Gynecologist-endocrinologist of Ukraine
16:00 – 16:30
"Prolactin storm"
«Пролактиновий шторм»
Dr. Olga Efimenko
Gynecology-endocrinologist of Ukraine
16:30 – 17:00
Clinical case: metabolic syndrome, depression, menstrual disorders
Клінічний кейс: метаболічний синдром, депресія, порушення менструального циклу
Dr. Tetiana Tutchenko
Gynecologist-endocrinologist of Ukraine
Dr. Natalia Yarotska
Medical psychologist of Ukraine
17:00 – 17:30
Thyroid function and Pregnancy
Функціональний стан щитовидної залози та вагітність
Prof., Dr. Andrzej Jan Milewicz
Honorary member of the European Endocrinology Society
17:30 – 18:00
Hypothyroidism and vitamin D deficiency as precursors to gynecological cancer
Гіпотиреоз та дефіцит вітаміну D як предиктори розвитку гінекологічного раку
Prof., Dr. Vira Pyrohova
Gynecologist of Ukraine
18:00 – 19:00
Clinical case: breast cancer as a random finding during pregnancy planning
Клінічний кейс: рак молочної залози як випадкова знахідка під час планування вагітності
Dr. Denys Pominchuk
Мammologist of Ukraine
Dr. Olena Zanko
Gynecologist-endocrinologist of Ukraine
19:00 – 20:00
Hot topic discussion
Дискусія
4 квітня 2020 року (cубота)
April 03, 2020

10:00 - 10:30
Clinical case: «Endometriosis - laparoscopy, laparotomy, laparoscopy - and again endometriosis»
Клінічний кейс: «Ендометріоз – лапароскопія, лапаротомія, лапароскопія – і знову ендометріоз»
Dr. Natalia Zakharenko
Gynecologist of Ukraine
10:30 – 11:00
Endometriosis and infertility: interaction between medical and surgical therapies
Ендометріоз та безпліддя: взаємодія між терапевтичною та хірургічною тактикою
Dr. Stefano Luisi
Associate Professor of Obstetrics & Gynecology
11:00 - 11:30
Clinical case: "Myoma, uterine bleeding, severe pain"
Клінічний кейс: «Міома, кровотеча, сильний біль»
Prof. Dr. Natalia Kosei
Gynecologist of Ukraine
11:30 - 12:00
Uterine fibromatosis and quality of life: from lab to clinic
Фіброматоз матки та якість життя: від лабораторії до клініки
Dr. Stefano Luisi
Associate Professor of Obstetrics & Gynecology
12:00 - 12:45
Endometriosis, fibroids, adenomyosis - surgery or therapy. What is appropriate in treatment?
Ендометріоз, міома, аденоміоз – хірургія або терапія. Що доречно в лікуванні?
Prof., Dr. Tetiana Tatarchuk
President of Ukrainian Society of Gynecological Endocrinology
12:45 – 13:15
Menopause and hormone replacement therapy: where we come from and where we are
Менопауза і гормональна замісна терапія: звідки ми родом і де ми є
Prof., Dr. Andrea Genazzani
President of International Society of Gynecological Endocrinology
13:15 - 13:45
Menopause, metabolic disorders and osteoporosis
Менопауза, метаболічні порушення, остеопороз – очікувані зміни
Prof., Dr. Zinaida Dubossarskya
Gynecologist-endocrinologist of Ukraine
13:45 - 14:30
Hot topic discussion
Дискусія
14:30 - 15:00
Lunch time
Обідня перерва
15:00 – 16:00
Оverweight in menopause. How to stop the progression at 46 size
Зайва вага в менопаузі. Як зупинити прогресію на 46 розмірі
Dr. Olga Efimenko
Gynecology-endocrinologist of Ukraine
Dr. Larisa Lutsenko
Endocrinologist of Ukraine
Dr. Oksana Skytalinska
Dietologist of Ukraine
16:00 – 17:00
Hot topic discussion.
Дискусія
ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України»
+38096262-99-66
info@usge.com.ua