ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на купівлю-продаж електронних квитків на участь у заходах

Прочитайте текст даного договору і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цього договору, якщо ви не згодні з викладеними в договорі умовами, ви не повинні користуватися Сайтом, відмовитися від купівлі квитків на участь у заходах і по можливості покинути Сайт. Якщо Вам не зрозумілий будь-який пункт цього Договору, аби уточнити інформацію що Вас цікавить Ви можете написавши електронний лист за адресою: info@healthhub.com.ua
Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною та публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 і ст. 633 Цивільного кодексу України) Громадська Організація «Український міждисциплінарний медичний альянс» (“УММА”), в особі Козлова Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, названий в подальшому як «Продавець» на визначених Договором умовах.
Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови оплати квитків на участь у заходах, та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці заходу і отримання Покупцем від Продавця підтвердження квитків на участь у заходах в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Терміни «нас», «наше», «ГО», «ГО «УММА» - відносяться до Громадська Організація «УММА», в особі Козлова Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту. Який наділений правом продавати квитків на участь у заходах на користування послугами сайту www.healthhub.com.ua. Який проводить обслуговування Сайту, якому належать майнові і немайнові права на Сайт, і який володіє правами і обов'язками за цим Договором. Який уповноважені приймати платежі за продажу квитків на участь у заходах.
1.2. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу квитків на участь у заходах дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в документі який опубліковано в мережі Інтернет за адресою: www.healthhub.com.ua
1.3. «Інтернет-магазин», «Сайт» - відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, що належить Громадська Організація «УММА», в особі Козлова Сергія Миколайовича, розташований в мережі Інтернет за адресою www.healthhub.com.ua, разом з усіма сторінками, субдоменами, а також сайтами-субдоменами Сервісів Сайту: і програмним забезпеченням , за допомогою якого забезпечується: відображення інформації про квитки на участь у заходах, для укладення договорів купівлі-продажу квитків на цьому Сайті, згідно з умовами Договору.
1.4. «Акцепт оферти» - відповідь користувача Сайту про прийняття цього Договору шляхом вчинення наступних дій:
  • продовження користування цим Сайтом;
  • здійснення дій Покупця, що виражають намір скористатися Інтернет – магазином для купівлі електронних квитків на захід;
  • передача повідомлення на info@healthhub.com.ua, вказану на Сайті.
В разі прийняття вище наведених умов, фізична особа (користувач Сайтом), яка проводить акцепт даної оферти, стає Покупцем.
Акцепт оферти означає повне безумовне і без будь-яких змін прийняття Покупцем умов, викладених в Договорі. Акцепт оферти породжує правові наслідки для сторін відповідно до умов визначених у Договорі.
1.7. «Платіжна система» - платіжна організація що здійснює переказ коштів від Покупців за покупку квитків на участь у заходах, доступних для придбання на Сайті на рахунок Громадської Організації «УММА». Здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції з переказу коштів Покупця за придбані електронні квитки на захід на Сайті, який володіє необхідними ліцензіями та дозволами для переказу коштів.
1.8. «Ви», «користувач Сайтом», «Покупець» – фізична особа яка користується Сайтом, отримує інформацію від Продавця, купує електронні квитки на захід, які представлені на Сайті.
1.9. Продавець – Громадська Організація «УММА», (код ЄДРПОУ 43536296), Громадська Організація, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, яка зареєстрована за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. Деміївська, 13

2. Загальні умови Договору

2.1. Предмет Договору
2.1.1. Предметом цього Договору є продаж квитків на безперервне онлайн навчання для підвищення кваліфікації за допомогою Сайту і його технічних можливостей.
2.2. Повнота Договору
2.2.1. Цей Договір, Правила покупки електронного квитка на захід, повідомлення Громадської Організації «УММА» (які пов'язані і можуть виникати на підставі умов цього Договору, бути доступними на Сайті або направлятися в електронних повідомленнях) як при купівлі квитків на заходи, так і в будь-який інший час, складають цілісну угоду між вами і Громадська Організація «УММА» по використанню обов’язків Сайту щодо придбання квитків на заходи.
2.3. Погодження Договору
Якщо ви продовжуєте користуватися цим Сайтом (отримуєте доступ або повторний доступ до Сайту), і ( або) купуєте квиток на захід і (або) відправляєте повідомлення на info@healthhub.com.ua, вказану на Сайті, ви:
безумовно, повністю і без будь-яких змін приймаєте умови, викладені в цьому Договорі, а саме здійснюєте Акцепт оферти, розумієте наслідки використання цього Сайту і
2.3.1. підтверджуєте, що ознайомлені з умовами цього Договору та погоджуєтесь діяти строго з урахуванням цих умов при користуванні Сайтом для покупки електронного квитка на захід і в разі порушень, зазначених умов погоджуєтеся, що Громадська Організація «УММА», має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до умов цього Договору та положень чинного законодавства;
2.4. Зміни умов Договору
2.4.1. Громадська Організація «УММА» на свій розсуд може час від часу вносити зміни в умови цього Договору. Громадська Організація «УММА» буде публікувати зміни на цьому сайті, вказуючи дату останньої редакції цього Договору. Громадська Організація «УММА» не має зобов'язань повідомляти вам про внесення змін до Договору, крім як шляхом оприлюднення їх на цьому Сайті. Зміни вступають в силу з дати публікації Договору з відповідними змінами на Сайті. Ви погоджуєтесь самостійно і регулярно перевіряти оновлення умов Договору та його останньої редакції. Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що ваше явне прийняття цього Договору та (або) використання цього Сайту після дати публікації змін означає ваше повне і безумовне згоду зі зміненими умовами Договору. Якщо ви не приймаєте змінені умови договору, ви повинні припинити користуватися Сайтом.
2.5. Мова Договору і мову Сайту
2.5.1. Основною мовою Договору та Сайту є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Сайті.
Інформація на Сайті переведені також російською та англійською мовами виключно в інформаційних цілях і для вашої зручності і ви згодні з такими умовами обслуговування на цьому Сайті.
Цим ви підтверджуєте, що умови цього Договору, Правила тарифів на покупку електронного квитка на захід і будь-які інші повідомлення та інформація на Сайті викладені ясно, всебічно, однозначно в наочній і доступній формі.
2.6. Дата укладання договору
2.6.1. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата оплати квитка на захід, що розміщено на сайті.

3. Правила та умови використання сайту

3.1. Правила та застереження щодо використання Сайту.
Якщо ви продовжуєте користуватися цим Сайтом, ви погоджуєтеся з наступними обов'язковими правилами і застереженнями щодо використання Сайту:
3.1.1. Ви є фізичною особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, володієте повною правоздатністю і дієздатністю, і має право вступати в договірні відносини з Громадською Організацією «УММА» відповідно до умов Договору.
3.1.2. Ви погоджуєтесь використовувати Сайт виключно для своїх особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і відповідно до умов Договору та норм чинного законодавства.
3.1.3. Ви погоджуєтеся та визнаєте, що будь-яка інформація на Сайті, Сервіси Сайту надаються вам на умовах «як є і як доступно» і не можуть трактуватися як заохочення до дій або явна рекомендація. Ви використовуєте цю інформацію і технічні можливості Сайту на свій ризик і без будь-яких гарантій від Громадської Організації «УММА». Ви погоджуєтеся з тим, що самостійно і усвідомлено здійснюєте вибір квитка на захід і його покупку і несете відповідальність за всі свої дії і бездіяльність, засновані на інформації, розміщеної на Сайті. Перед прийняттям будь-яких рішень ви зобов'язуєтеся самостійно вивчити всю доступну інформацію про квитка на захід та покупку їх, розташовану на сайті або отримати інформацію з інших доступних джерел.
3.2. Електронні засоби зв'язку.
Ви погоджуєтеся на використання електронних засобів зв'язку в тому числі, але не виключно: електронна пошта і sms-повідомлення.
3.3. Зміна інформації на Сайті.
Громадська Організація «УММА» має право на свій розсуд, у будь-який момент: додавати нові і (або) скорочувати наявні квитки на заходи, змінювати дизайн; правила проведення програм лояльності; додавати / скорочувати методи оплати, доступні для оплати покупки на Сайті; вносити зміни в вартість.
Сайт може містити деякі неточності і застарілу інформацію, яка не є актуальною і надається виключно для довідки.
3.4. Шахрайські і протиправні дії.
Ви зобов'язуєтеся не використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури, порушення, своєчасного і правильного функціонування Сайту; порушення обмеження будь-якого заголовка адресного рядка Сайту, спроб перехоплення будь-яких даних і персональної інформації, що обробляється Сайтом; виконання дій, які викликають надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту, моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних і інформації з цього сайту, твори «дзеркало», або іншим способом здійснення втручання в роботу Сайту будь-якими засобами, і з будь-якою метою. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що умови користування Сайтом забороняють навмисно видавати себе за іншу особу. Будь-яке шахрайство (спроби шахрайства) з використанням Сайту і проведення оплати платіжними картами на Сайті розслідуються і винні особи притягаються до відповідальності відповідно до вимог Українського законодавства.

4. Загальні правила: купівля, порядок оплати квитка, повернення.

4.1. Вибір і метод оплати квитка на захід.
Всі етапи вибору квитка на захід і метод оплати - це виключно самостійний і усвідомлений вибір Покупця.
4.2. Загальні правила. Купівля
4.2.1. Покупець самостійно здійснює купівлю квитка на захід на сайті через форму на сайті www.healthhub.com.ua
4.2.2. Зміна умов покупки квитка. Всі пропозиції, ціни, види і умови покупки квитка на захід, можуть бути: змінені без повідомлення Покупцю
4.2.3. Продавець має право відмовити від передання квитка на захід Покупцеві у випадку, якщо кошти не надійшли на поточний рахунок Продавця.
4.2.4. Покупець самостійно вибирає зручний для себе метод оплати квитка на захід серед можливих для даного Сайту і який доступний на Сайті на момент оплати. Методи і способи оплати, які не передбачені і недоступні на Сайті для здійснення і підтвердження оплати не приймаються.
4.2. Повноваження на обробку платіжної транзакції.
Вибравши і підтвердивши метод оплати квитка на захід, покупець уповноважує Платіжну систему списати з вказаною їм платіжної картки / банківського рахунку, через обраний спосіб оплати, повну вартість квитка на захід, зазначену на Сайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої ​​конвертації і курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати за квиток на захід. Ви повністю усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що на момент оплати вартості квитка на захід Громадська Організація «УММА» невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій. Громадська Організація «УММА» має право запросити у вас, а ви зобов'язуєтеся надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних з оплатою квитка на захід, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.
4.3. Наявність коштів для оплати.
На момент підтвердження купівлі квитка на захід за допомогою платіжної картки / банківського рахунку у Покупця має бути достатньо коштів, для повної оплати, з огляду на можливі додаткові витрати, пов'язані з обробкою платежів, конвертацією валют або курсовою різницею, баланс на платіжній картці повинен бути достатній для покриття всіх таких додаткових витрат. Громадська Організація «УММА» не несе відповідальність за скасування при придбанні квитка на захід і понесені з цим витрати Покупцем через недостатність коштів на платіжній картці / банківському рахунку Покупця.
4.4. Перевірка платіжних транзакцій.
Власник платіжної картки зобов'язаний використовувати її відповідно до вимог законодавства та умов договору, укладеного з банком-емітентом, і не допускати використання платіжної картки особами, які не мають на це законного права або повноважень.
4.5. Валюта.
Розрахунки між Покупцем та Громадська Організація «УММА», проводяться в національній валюті України - гривні.
4.6. Додаткові витрати на обробку платіжних транзакцій.
Покупець несе повну і одноосібну відповідальність за всі комісійні витрати, суми можливих переходів і курсових різниць та інші певні витрати, які можуть бути додані до вартості квитка на захід, емітентом платіжної картки / платіжною системою, оператором послуг платіжної інфраструктури. Покупець зобов'язується самостійно знайомитися з правилами, тарифами і комісіями банку, курсами обміну валют і конвертації, які можуть бути застосовані до проведення оплати квитка на захід на Сайті. Ви приймаєте та погоджуєтеся з тим, що ГО “УММА” не відшкодовує Покупцям витрати у випадках додаткових переходів і курсових різниць, оскільки тільки надає Покупцеві інформацію про політику ціноутворення і не бере участі в формуванні політики взаємодії між учасниками, які обслуговують платіжні транзакції з моменту його формування і до списання коштів з рахунку Покупця.
Перед оплатою квитка на захід, Громадська Організація «УММА» рекомендує вам звернутися до кваліфікованого фахівця банку-емітента Вашої платіжної картки для отримання інформації про всі деталі вашої платіжної транзакції.
4.7. Повернення.
4.1.7. Повернення Покупцю сплачених за квитка на захід коштів завжди здійснюється відповідно до умов цього Договору, Правилами покупки-продажу і вимог чинного законодавства.
Порядок розробки заяви на повернення і технічна процедура повернення коштів Покупцеві регламентуються згідно чинної законодавства.
Грошові кошти повертаються на кату/рахунок покупця.
4.2.7. Повернути кошти можна в терміни відповідно до чинного законодавства.
4.3.7. Громадська Організація «УММА» має право вимагати у покупця, який ініціює повернення коштів, копії додаткових документів: документів, що ідентифікують особу (наприклад, паспорт, код), заяв, довідок, свідоцтва та інших документів, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки при вирішенні спірних фінансових питань. Подаючи запит на повернення коштів за квитка на захід, Покупець зобов'язаний максимально докладно донести до Громадська Організація «УММА» підставу (причину) такого повернення і необхідні документи. Покупець несе повну і одноосібну відповідальність за ненадання необхідних документів, а також за недонесення в Громадська Організація «УММА» підстави (причини) повернення квитка на захід.

5.Загальні положення

5.1. Громадська Організація «УММА» не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену, роботу Сайту.
Громадська Організація «УММА» не гарантує і не забезпечує і не несе відповідальності з постійного і безпомилкового з'єднання і підключення до мережі Інтернет, не гарантує і не забезпечує якість різних каналів зв'язку загального користування, телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ Покупця до Сайту і якщо в результаті поганої якості зв'язку стався збій при виборі квитка на захід, або оплаті або надання іншої інформації.
5.2. ГО «УММА» не гарантує що Сайт, його компоненти, сервери або будь-які електронні повідомлення не містять вірусів, дефектів або інших руйнівних елементів і не гарантує використання програмного забезпечення (в тому числі гарантії щодо його якості, належної роботи), яке є на цьому Сайті. Ви погоджуєтесь самостійно вживати всіх необхідних заходів при використанні цього сайту щоб убезпечити своє обладнання або програмне забезпечення від можливих елементів руйнівного характеру таких як, наприклад, віруси.
5.3. Всі суперечки за цим договором вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:
Громадська організація «Український міждисциплінарний медичний альянс»
Україна, 03039, м. Київ, вул. Деміївська, 13
Код ЄДРПОУ: 43536296
IBAN: UA213052990000026008015010013 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК
тел. +380676565168

Правила:

Придбаний квиток на захід використовується лише для користування послугами платформи www.healthhub.com.ua
Ви несете персональну відповідальність за достовірність надання персональних даних.
Термін дії квитка відповідає періоду оплати та тривалості проєкту, зазначеному на сайті www.healthhub.com.ua на день оплати вартості квитка на захід.
Адміністрація www.healthhub.com.ua залишає за собою право змінювати правила користування сайтом.

Оплата

ОНЛАЙН ОПЛАТОЮ WayForPay
Оплата буде відбуватися через виставлення інвойсу на E-mail через WayForPay

© Healthhub 2019 Всі права захищені. ПУБЛІЧНА ОФЕРТА